Tarihi Konya Mahalleleri

Tarihi Konya Mahalleleri Asırlar boyu Konya kültürünün temel yapı taşlarından olan mahalle ve şehir kültürünü korumak ve gelecek nesillere intikalini sağlamak bu şehir çocuklarına düşen önemli bir görev telakki edilmelidir.
Kültüre sahip çıkmayı bir sevgi işi olarak görenler ne kadar da haklı.

Bin yıllık kadim mahalle ve şehir kültürümüz hep koruna gelmiş bu sayede toplum birlik ve tesanütünü muhafaza etmiş, büyük sosyal çalkantılara direnerek hep ayakta kalmıştır. Fakat günümüzde çok katlı apartmanlar ve siteler mahalle ve şehir kültürümüzü tahrip etmiş kaldırılan tarihi mahallelerin isimleri bile daha şimdiden unutulmuştur. Son değişiklikler dikkate alındığında tarihi mahallelerin, toplumu ayakta tutan mahalle ve şehir kültürümüzün unutulmaması zarureti sebebiyle mahallelerin teker teker yazılma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Mahalleleri yazarken de öncelikle mahalle kavramını ele alıp sonra mahallelerin konumu, isminin nereden geldiği, mahallenin cadde ve sokakları, tarihi eserleri, mahalle sakinleri, sosyal yaşantı, mahallede yaşayan önemli şahsiyetler, son olarak da mahalle nüfusunu ele alınmıştır.
Tarihi Konya Mahalleleri kitabını https://www.konyakitapcisi.com/ adresinden temin edebilirsiniz.