Başkanımızın Mesajı

Adı telaffuz edildiğinde duyguları coşturan, zihinleri 'renk cümbüşüne' çeviren, hayalleri, hatıraları, özlemleri, harekete geçiren şehirler vardır, yeryüzünde. Tarihin ocaklarıdır, bu şehirler... Her biri insanlığın, acılarının, sevinçlerinin, aşk ve nefretlerinin, yeteneklerinin ve inançlarının taşa, toprağa, sokağa, binaya, meydana, ibadethaneye, agoraya sindiği, eskide kalmanın hüznünü ağırbaşlılıkla taşıyan geçmiş zaman öykülerini anlatırlar.
İnsanlığın, yaşamdaki büyük mücadelesinin sahneleridir, bu şehirler. Ortak hikayenin sütunlarıdırlar. Bunlardan birisi kaybolur giderse, evrensel hikayeden sayfalar kopar, insanlığın ortak hafızası büyük yaralar alır.

Dünya kültür ve medeniyet mirasını sırtlanmış şehirlerin sayısı bir elin parmaklarının sayısını geçmez. Onlar birer nadide mücevher kıymetindedir. Bu şehirlerin anası, duayeni Konya'dır. Konya, bizim için, insanlık için hiç bir söz götürmeyecek kıymettedir.

Özen ister, Konya; sevgi, saygı, hürmet, ilgi ve şefkat ister. Kendisini sevme becerisi ve ferasetine sahip olanları başka bir alemde dolaştırır. Gizemlerinin kapısını açar.

Konyayı anlatmak için bir 'kültür şehridir' diye tarif yapılsa, bu ifade bile Konya'nın kültüre nispetini izah etmek için yavan kalır. Konya, bir kere, iki kere değil, binlerce, on binlerce kere kültür şehridir.

Ben Konya'nın sevgisini gönlünde taşıyanlardan sayıyorum, kendimi. Çocukluğum gençliğim bu şehirde geçti, bu şehirde yetiştim büyüdüm, dahası bu şehr-i Konya'ya yürekten bağlandım. Gönlümün sultanıdır, Konya.

Medeniyetlerin, kültürlerin, tarihin beşiği olan bu şehre hizmet etmeyi, Allah bana nasip etti. Bu fani dünyada sahip olunabilecek en büyük 'şereflerden' biridir bu, benim için. Konya'nın dağına taşına, havasına suyuna, bunlardan daha çok da şehrimin sakinlerine aşk ve şevkle hizmet edebilmek benim tek vazifemdir. Bu vazifemde Konya'nın güzel insanlarına güvenim sonsuzdur.

Konyamızın güzelliklerini, kültür hazinelerini, tarihsel birikimini gün ışığına çıkarmak, sergilemek, tanıtmak, onarmak, geliştirmek, yeni proje ve çalışmalarla şehrimizin, ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın katılım ve paylaşımına açmak çabasında olacağız. Yerelde duracağız, evrensele uzanacağız; milli birikimlerimizi dünyaya, insanlığın ortak kültür ve sanat birikimini ülkemize bütüncü bir anlayışla yansıtacağız. Konya'nın barışçı, hoşgörülü, kardeşçe mirası ve tecrübesini elem içindeki insanlığın daha mutlu ve daha iyi bir dünya özlemine katacağız.

Katılımcı ve çok sesli kültür siyasetimizi gösterme arzusu içindeyiz. Kültürel mekanlarımız ve etkinliklerimiz her inanç ve düşünceden, her sosyal sınıftan, her kesimden Konyalınınn iştirakine açık olduğu gibi, evrensel kültür ve sanat proje ve etkinlikleriyle interaktif, canlı bir ilişki içinde olmaya da dikkat edeceğiz.

Kültür ve sanat alanında yatırım ve etkinlikler yapmak üzere kurulan Kültür A.Ş., alanında fevkalade başarılı çalışmalar yapmıştır. Minyatür Türkiye Parkı, her türlü övgüyü baştan hak etmektedir. Sahip olduğumuz zengin kültürel, sanatsal, tarihsel miras, Haliç gibi üstün tarih değerine sahip bir çevrede adeta yeniden canlandırıldı. Miniaturk, müzeciliğimize de önemli katkı yaptı.

Bu güzel şehrimizi huzurla, keyifle, yüksek estetik beğeniyle, aşkla yaşamanın hepimize nasip olması temennisiyle...